Ethiopie, Polyphonies Ari

The Ari People

エチオピア北西部のアリ族。アフリカのピグミー族とはまた違う、声と手拍子と笛による素朴なポリフォニー。アフリカのような音楽的メロディーがほとんどなくて、時々エラーのように独特な笛が入り込む。(evala氏のコメントより)

SongList
 1. Alla Killa
 2. Shngi Ashta
 3. Ishka
 4. Babi Weyssa
 5. Gogi Weyssa
 6. Weya
 7. Shungul Atri
 8. Alla Geyscha
 9. Shungi Gogi
 10. Weyssa
 11. Anipuq
 12. Woni Lekha, Chant de Fauchage
 13. Yesso
 14. Shungul Shambuko
 15. Lalare
 16. Shungi Weya
 17. Shungi Gayl
 18. Shungi Dinkti
 19. Shungi Ishka
 20. Alla Killa